Vår mediabank

Här samlar vi olika produktioner där vi lyfter fram studenter eller skolor som vi arbetar tillsammans med. Få insyn i hur vi hjälper skolorna eller hur det egentligen är att arbeta som studentvikarie.