Gänget bakom Studentvikarie

Vi är samhällsentreprenörer som drivs av att göra skillnad.

Tankarna bakom Studentvikarie

När vi grundade Studentvikarie utgick vi från oss själva. Vi kände att vi hade många kunskaper och kompetenser som skulle kunna komma samhället till gagn även under vår studietid, men som inte gjorde det. I kombination med den heta debatten om lärarbristen i den svenska skolan ledde det till att en idé började växa fram.

Grundtanken är att vi vill erbjuda Sveriges högskolestudenter ett utvecklande, roligt och engagerande extrajobb. På så sätt hoppas vi kunna ta tillvara på all den kompetens som finns i Sveriges studenter, och samtidigt hjälpa skolorna när behörig personal inte finns att tillgå.

Vi har samtidigt ett brinnande engagemang för skolan och den inlärning som sker där. Att få vara med och påverka svensk utbildning i en positiv inriktning är något som förenar oss. Med Studentvikarie ser vi flera positiva bieffekter, bland annat möjligheten till att bli förebilder och inspirera. Vi ser även att 5-10 % av våra studenter byter utbildning från ingenjörsutbildningar till lärarutbildningar.

2017 blev vi för dessa tankar och vårt arbete utsedda till Årets Samhällsentreprenör av tidningen Dagens Samhälle på Stora samhällsgalan. Läs mer om utmärkelsen här.

Vision

Studentvikarie skall erbjuda världens bästa extrajobb. Detta gör vi genom att utveckla en smart plattform som enkelt kopplar samman lärarvikarier med skolor i behov av inspirerande alternativ till ordinarie personal.

Uppdrag

Studentvikarie arbetar för att höja vikariestatusen genom att förbättra vikariens verktyg och förutsättningar, och på så sätt kunna locka fler duktiga studenter till att ta sig an lärarrollen i den svenska skolan.

Affärsidé

Studentvikarie skall tillhandahålla en högkvalitativ vikarietjänst för Sveriges grund- och gymnasieskolor. Genom god service, kompetent personal och engagemang skall vi överträffa elevers, lärares och rektorers förväntningar.

Kontaktuppgifter

Du når oss via telefonnummer 010 498 99 50 eller e-post support@studentvikarie.se. Se fullständiga kontaktuppgifter och öppettider här.

Utsedda till Årets Samhällsentreprenör 2017.

Läs mer.